CentOS 5 üzerine PostgreSQL 8.4 ve PostGIS 1.5 kurulumu

Bu yazıda adım adım temiz CentOS 5 (64bit) sunucu üzerine PostgreSQL ve PostGIS 1.5 kurulumunun nasıl yapılacağını anlatacağım.

1) PostgreSQL 8.4.2 kurulumu

Öncelikle Devrim Gündüz tarafından hazırlanan PostgreSQL YUM havuzunu kendi YUM havuz listemize eklememiz gerekiyor.
Daha sonra postgresql-server ve postgresql-devel paketlerini kurmanız gerekiyor.

rpm -ihv http://yum.pgrpms.org/reporpms/8.4/pgdg-centos-8.4-2.noarch.rpm
#hangi postgresql paketlerinin var olduğuna bakalım
yum list | grep postgresql
#PostGIS derlenebilmesi icin postgresql-server paketi yanında
#postgresql-devel paketini de kurmamız gerekiyor
yum install postgresql-devel
yum install postgresql-server
service postgresql initdb
service postgresql start

PostgreSQL kurulumu bitti. PostgreSQL için pgAdmin III yazılımını kullanmanızı öneririm. Bunun için PostgreSQL’de uzak bağlantı için bazı ayarlar yapmanız gerekiyor. Bu adreste bulabilirsiniz: http://www.cyberciti.biz/tips/postgres-allow-remote-access-tcp-connection.html

İpucu:
pg_hba.conf için yapacağınız düzenlemede,
host all all 0.0.0.0/0 trust
satırını eklerseniz tüm IP adresleri için uzak bağlantıya
izin vermiş olursunuz.

2) PostGIS 1.5.1 kurulumu

PostGIS kurulumunu başarıyla yapabilmek için önce geometrik verilerin tutulması, sorgulanması, dönüşümü ve analizi için bazı paketlerin sistemde kurulu olması gerekiyor. Bu paketler; Proj ve GEOS.

Proj ve GEOS kurulumlarını kaynak koddan derleyerek gerçekleştireceğiz. Bu yüzden öncelikle sistemimizde gcc++ derleyici kurulumu yapıyoruz.

#eğer kurulu olduğundan eminseniz bu adımı atlayabilirsiniz.
yum install gcc-c++

Proj, GEOS ve PostGIS derlemelerini yapabilmek için geçici bir klasör oluşturalım.

mkdir /gisrc
cd /gisrc

Proj kurulumu:

cd /gisrc
mkdir proj
cd proj
wget http://download.osgeo.org/proj/proj-4.7.0.tar.gz
tar -xvf proj-4.7.0.tar.gz
wget http://download.osgeo.org/proj/proj-datumgrid-1.5.zip
unzip proj-datumgrid-1.5.zip  -d  proj-4.7.0/nad
cd proj-4.7.0
./configure
make
make install
ldconfig

GEOS kurulumu:

cd /gisrc
mkdir geos
cd geos
wget http://download.osgeo.org/geos/geos-3.2.2.tar.bz2
tar -xvf geos-3.2.2.tar.bz2
cd geos-3.2.2
./configure
make
make install
ldconfig

libxml kurulumu (bu kurulum PostGIS 1.5 ile gelen yeni bazı özellikleri kullanabilmeniz için gerekiyor):

cd /gisrc
mkdir libxml
cd libxml
wget ftp://xmlsoft.org/libxml2/libxml2-2.7.7.tar.gz
tar -xvf libxml2-2.7.7.tar.gz
cd libxml2-2.7.7
./configure
make
make install
ldconfig

Ve sıra geldi PostGIS kurulumuna:

cd /gisrc
mkdir postgis
cd postgis
wget http://postgis.refractions.net/download/postgis-1.5.1.tar.gz
tar -xvf postgis-1.5.1.tar.gz
cd postgis-1.5.1
./configure
make
make install
ldconfig

Kurulum tamamlandıktan sonra 64bit mimariden kaynaklanan bazı değişiklikleri yapmamız gerekiyor.

#postgis bağımlılıklarını kontrol edelim
ldd -d /usr/lib64/pgsql/postgis-1.5.so
#çıktıda iki satır aşağıdaki gibi olmayacaktır ama biz olmasını istiyoruz.
#libgeos_c.so.1 => /usr/lib64/libgeos_c.so.1
#libproj.so.0 => /usr/lib64/libproj.so.0
#ama bu iki komutla bu sorunu çözeceğiz
ln -s /usr/local/lib/libgeos_c.so.1.6.2 /usr/lib64/libgeos_c.so.1
ln -s /usr/local/lib/libproj.so /usr/lib64/libproj.so.0

Artık PostGIS ile mekansal veritabanımızı oluşturabiliriz.

chown postgres:postgres /gisrc
su - postgres
cd /gisrc/postgis/postgis-1.5.1
createdb template_postgis15
createlang plpgsql template_postgis15
psql -d template_postgis15 -f postgis/postgis.sql
psql -d template_postgis15 -f spatial_ref_sys.sql
psql -d template_postgis15 -f doc/postgis_comments.sql

Hepsi bu kadar!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.