Mekansal Bilişim Paneli Notlarım

İTÜ Jeodezi anabilim dalından hocamız Araş. Gör. Dr. Caner GüneyMekansal Bilişim İnisiyatifi adına okulda Mekansal Bilişim üzerine panel düzenledi. Panelde gösterdiği sunumu daha önce Dünya CBS Günü için yapılan etkinlikte görmüştüm ancak konuşmacılara verilen zaman kısıtlıydı ve gelenlerin çoğu akademik ve sektörel katılımcıydı bu yüzden okulda yapılan kadar faydalı geçmedi.

 • Sunuma başlamadan dinlediğimiz mesleği anlatan müzik klipi süperdi. (Map Of The World As We Know It)
 • Veri – > Bilgi -> Knowledge süreci hakkında bilgi verildi. Örneğin; arazide toplanan verilerden harita üretiyoruz(bilgi) bu haritayı insanlarla paylaşarak “knowledge” oluşturuyoruz. Knowledge kelimesinin Türkçe’de tam karşılığı yok.
 • Mekansal Bilişim nedir? Bunu anlamamız için mekansal kavramı üzerinde durduk. Diğer disiplinlerle mesleğimiz arasındaki bakış açısına baktık. Bu konuda mimarlarla aramızda farkı anlatan örnek güzeldi.
 • Veriler nasıl elde ediliyor, nasıl dağıtılıyor bu teknikler üzerine konuşuldu. Bilişimin bu tekniklerin ne kadar içinde olduğunu gördük.
 • Yaşanan sıkıntıların;
  • farklı kaynaklardan gelen verilen birleştirilmesinde,
  • farklı standartların birbirine dönüştürülmesinde,
  • verileri sınıflandırmada,
  • verilerin mekansal bilişimde kullanılabilir hâle nasıl getirileceği konusunda yaşandığını öğrendik.
 • İlişkisel veri tabanında mekansal verileri sınıflandırmanın zor olduğunu onun yerine nesneye dayalı veritabanları kullanılması gerektiğini öğrendik. Bunu sorgulamakta da OQL kullanılması gerekiyormuş.
 • En büyük sıkıntının ise birlikte işlerlik(Interoperabilitiy) olduğunu gördük. Çok fazla standardın, dilin ve yazılımın olması bunlar arasında bir tek standart yerine herkesin kendi standardı olması bu yazılımları bir arada kullanmayı engelliyor.  Yapılacak dönüşümlerde veri kayıplarına yol açıyor.
 • Öğrencilik yıllarında mekansal bilişim üzerine düşünmemiz gerektiğini çok kez tekrarları çünkü artık Bilgisayar Müh.’lerin üzerinde yük çok fazla ve bu meslek hakkında bilgileri yok.  Eğer bunu da onlar yaparsa bizim sektörde işlevimiz sadece veri toplamak olacak.
 • Mekansal bilişim üzerine çalışmalar yapan tek inisiyatifte bulunmamız gerekiyor, illâ programcılık bilen kişilere değil fikir üretebilecek kişilere de ihtiyaçları var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.